Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

woodie
1961 b217
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viacynamon cynamon
woodie
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viacynamon cynamon
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon
woodie
i czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boje  i czuję się nikim
— myslovitz

July 01 2017

woodie
woodie

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viaszydera szydera
woodie
Później bywa zwykle za późno.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaszydera szydera
woodie
Cztery godziny snu z tobą w ramionach daje mi więcej niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy cie ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost - Po tej stronie grobu
Reposted fromtimetolove timetolove viaszydera szydera
2176 8f45 500
Reposted fromfrixsky frixsky viaszydera szydera

May 26 2017

woodie
2339 21f5 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaszydera szydera
woodie
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viairmelin irmelin
woodie
0394 14f6
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
woodie
9159 5f6c
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
7922 a45a 500

anthenia:

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.”

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
woodie
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera
woodie
Jeszcze raz
— chciałabym
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
woodie
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viasimons simons

March 15 2017

woodie
2291 340a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacynamon cynamon
woodie
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacynamon cynamon

March 02 2017

woodie
each of them individually is great
Reposted frommae mae viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl