Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

woodie
0137 cd72 500
woodie
Emocje i wódka - ileż szkód wyrządza to połączenie
— zbyt wiele

June 01 2015

woodie
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaucieknijmi ucieknijmi
woodie

May 31 2015

woodie
Kawa stygnie,  Uczucia gasną, Piwo traci gaz, Namiętność wietrzeje, A ludzie zwyczajnie odchodzą.
woodie
1964 a0e6 500
Reposted fromrol rol viamaim-me maim-me
woodie
5200 9dd7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
woodie
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
woodie
1920 e39d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahelpmeimhungry helpmeimhungry

May 29 2015

woodie
5247 73c5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasimons simons

May 25 2015

woodie
Rozum wie, że już się nie odezwiesz. A serce i tak łudzi się, że zatęsknisz. 

woodie
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viavstane vstane

May 18 2015

woodie
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło

May 17 2015

woodie
Pustki serca nie zapełni byle co.
— "Les Misérables", Victor Hugo
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viaRozaa Rozaa
woodie
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz

May 16 2015

woodie
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viaradioactive radioactive
woodie
woodie
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viagefuhlvoll gefuhlvoll
woodie
-Ty palisz?
-nie, tylko pilnuję, żeby nie zgasło.
— Mark.
Reposted fromkatalama katalama viagefuhlvoll gefuhlvoll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl