Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

woodie
4007 bde2

February 20 2017

woodie
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera
woodie
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
woodie
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaszydera szydera
woodie
5071 d0c1

June 28 2015

woodie
7471 ed00

June 27 2015

1515 3d41 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawyliczanka wyliczanka
woodie
4912 7707
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
woodie
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viawyliczanka wyliczanka
woodie
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viagefuhlvoll gefuhlvoll
woodie
1036 54a3
Reposted frommartynkowa martynkowa viagefuhlvoll gefuhlvoll
woodie
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcollarbones collarbones viagefuhlvoll gefuhlvoll
woodie
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viameadowlarks meadowlarks
woodie
1345 a211 500
Reposted fromministerium ministerium viairrespective irrespective

June 17 2015

woodie
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viagefuhlvoll gefuhlvoll

June 04 2015

woodie
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?

June 03 2015

woodie
W życiu liczy się osobowość. I cycki, rzecz jasna.
— :D /piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viakeeplooking keeplooking
woodie
0137 cd72 500
woodie
Emocje i wódka - ileż szkód wyrządza to połączenie
— zbyt wiele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl