Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2012

woodie
6190 4a2b
Reposted fromumorusana umorusana viakeeplooking keeplooking
woodie
Reposted frommrs-cold mrs-cold viauhuhu uhuhu
woodie
bezbolesne rozstania znasz je dobrze stąd, 
że nawet na palcach może je policzyć ktoś bez rąk.
— huczuhucz

July 03 2012

woodie
woodie
7422 3c31
Reposted fromohshit ohshit vialookup lookup

July 02 2012

woodie
Jestem niewidoczny jak pierdolony szef loży masońskiej.
— żulczyk.
Reposted fromappreciation appreciation viasimons simons

June 17 2012

woodie
9071 dd86
woodie
woodie
0440 acba
3832 eb22
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafearoflove fearoflove
woodie
9700 5bb5 500
Reposted fromgodflesh godflesh viawormstache wormstache
woodie
7945 0f9d
Reposted fromhirondelle hirondelle viaszydera szydera
woodie
woodie
0851 ddce
woodie
4617 af7a
woodie
Wiecie, że gdy włożycie rękę do pojemnika z kwasem siarkowym to nie czuć dna ?
— joemonster
Reposted frommisspandora misspandora viaBloodyHeart BloodyHeart
woodie

June 16 2012

woodie
5366 5664
Reposted fromomnom omnom viacoolkidscantdie coolkidscantdie

June 15 2012

woodie

Dzieci są milsze od dorosłych 
zwierzęta są milsze od dzieci 
mówisz że rozumując w ten sposób 
muszę dojść do twierdzenia 
że najmilszy jest mi pierwotniak pantofelek

no to co

milszy mi jest pantofelek 
od ciebie ty skurwysynie

— Andrzej Bursa
Reposted fromolewka olewka viasimons simons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...